Skip to content

Toiminta

Tällä sivulla esitellään Juupajoen Reserviläisten toimintaa yleisellä tasolla sekä toiminnan eri muotoja. Juupajoen Reserviläiset järjestää maanpuolustukseen ja poikkeusoloihin varautumiseen liittyvää toimintaa Juupajoella paikallisesti. Toimintamme jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

Evakkojunatapahtuma 2017

Perinnetyö
 • Mitä?
  • Juupajoen Reserviläiset vaalivat vuonna 2018 lakkautetun Juupajoen Sotaveteraanit ry:n hengen mukaisesti veteraanien perinnettä Juupajoella. Näkyvimpänä osana toiminnassa ovat kunniavartiot ja seppeleenlaskut sankarihaudoilla Talvisodan päättymispäivänä, Kansallisena veteraanipäivänä, Kaatuneitten muistopäivänä, Itsenäisyyspäivänä sekä Jouluaattona. Lisäksi ylläpidämme veljeshovin perinnekorsua. Kunniavartiot ovat myös osa maanpuolustustahdon ylläpitämistä, joka on osa reserviläisliiton toiminnan painopisteitä
 • Miksi?
  • Juupajoen reserviläiset jatkavat veteraanien perinteen vaalimista. Perinteiden vaalimisen tarkoituksena on kunnioittaa edellisiä sukupolvia tehdyistä uhrauksista sekä tukea veteraaneja taloudellisesti. Lisäksi kunniavartiot ovat osa maanpuolustushengen ylläpitämistä.
 • Miten mukaan?
  • Perinnetyöhön ja kunniavartioihin pääset mukaan liittymällä jäseneksi Juupajoen Reserviläisiin.  Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Kesäaikaan korsu on avoinna ryhmille myös tilauksesta, joten mikäli haluat nähdä palan historiaa, niin olethan yhteydessä.

Radiokerho
 • Mitä?
  • Juupajoen Reserviläisten osana toimii Lylyn Viestivarikon radiokerho, jonka toiminta on ”viestimieshenkistä ja viestitystaitojen sekä viestilaitteisiin liittyvän tekniikan tuntemuksen ylläpitämiseen ja lisäämiseen tähtäävää.”
 • Miksi?
  • [Täydentyy]
 • Miten mukaan?
  • [Täydentyy}
 • Miten radiokerho toimii suhteessa Juupajoen reserviläisiin?
  • [Täydentyy]

 

Ampumatoiminta

Huom! Vuoden 2023 osalta ammuntojen tiedot tarkentuu kevään kuluessa

 • Mitä?
  • Juupajoen reserviläiset järjestää vuoden 2022 aikana ammuntaa yhteistyössä Oriveden reserviläisten kanssa.
 • Missä ja milloin?
  • Ammunta järjestetään parillisten viikkojen torstaina klo 18. Paikkana on Loilon ampumarata Orivedellä. Ammunnan alustavat päivät ovat:
  • 5.5.2022
  • 19.5.2022
  • 2.6.2022
  • 16.6.2022
  • 30.6.2022
  • 14.7.2022 – ei järjestetä
  • 28.7.2022 – ei järjestetä
  • 11.8.2022
  • 25.8.2022
  • Ammunnan järjestämisen tietoja tarkennetaan tälle sivulle kesän edetessä, joten tarkista tilanne ennen ampumaradalle lähtöä
 • Mitä pitää tehdä ennen ammuntaan osallistumista?
  • Ennen ammuntaan osallistumista tulee olla maksettuna liiton toimintaturva toimintaturva. Lisäksi ammuntaan osallistumiseen tarvitset ammuntaan soveltuvat suojalasit, kuulosuojaimet sekä hanskat. Ammuntaa on mahdollista harjoitella yhdistyksen aseilla.
 • Ilmoittautuminen
  • Ilmoittaudu sähköpostiosoitteeseen ammunnat@gmail.com viimeistään ammuntaviikon maanantaina? Otsikoi sähköposti seuraavasti ”Ilmoittautuminen, [oma nimi], [ammunnan pvm]”
  • Ilmoittautumistapaa on tarkoitus muuttaa helpommaksi, kun toiminta saadaan kunnolla käyntiin
 • Mitä maksaa?
  • Ampujat maksavat toimintaturvan lisäksi käyttämänsä patruunat kulutuksen mukaan.
 • Mikä on ampumatoiminnan tavoite?
  • Toiminnan tavoite on ylläpitää ja kehittää jäsenistön ampumataitoa turvallisessa ympäristössä
 • Mistä voin kysyä lisätietoja?
  • Lisätietoja saat sähköpostilla osoitteesta ammunnat@gmail.com. Otsikoi kysymykset seuraavasti: ”Kysymys, [Kysymyksen aihe]”

 

Toiminta muissa yhdistyksissä

Juupajoen Reserviläisten toiminta muotoutuu vahvasti jäsenistönsä mielenkiinnon mukaisesti. Mikäli olet kiinnostunut jostain tietystä toimintamuodosta ja haluaisit olla mukana toiminnassa Juupajoella paikallisesti niin ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan. Mahdollisia toimintamuotoja voisivat olla esimerkiksi urheilutoiminta(suunnistus, hiihto…), kokonaisturvallisuuden edistäminen, sotahistoriaan liittyvät asiat tai drone-toiminta. Lisäksi yhtenä hyvänä mahdollisuutena on osallistua yhdessä yhdistysten muiden jäsenten kanssa valtakunnalliseen toimintaan, josta on kerrottuna tarkemmin seuraavaksi.

Juupajoen Reserviläisten järjestämän paikallistoiminnan lisäksi reserviläisliiton jäsenellä on mahdollisuus osallistua monenlaiseen maanpuolustustoimintaan maakunnan tasolla sekä valtakunnan tasolla. Reserviläisliitto on valtakunnallinen organisaatio, joka toimii maanpuolustusyhdistysten keskusjärjestönä. Pääset reserviläisliiton sivuille tästä. Pirkanmaan osalta reserviläistoimintaa organisoi Pirkanmaan Reserviläispiiri, jossa myös Juupajoen reserviläisillä on edustus.

Reserviläisliitto sekä -piirit tekevät tiivistä yhteistyötä MPK:n eli maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. MPK on koulutusorganisaatio, joka järjestää koulutusta poikkeusoloissa selviytymiseen. Voit tutustua MPK:n toimintaan ja kursseihin tästä: Maanpuolustuskoulutus. Sivustolta löydät mm. kurssikalenterin.

Reserviläisliitto tekee yhteistyötä useiden eri yhdistysten kanssa valtakunnallisesti. Näitä yhdistyksiä ovat esimerkiksi Suomen Ampumaurheiluliitto sekä Vapepa. Reserviläisliiton yhteistyökumppaneita on listattuna tarkemmin reserviläisliiton sivuilla

Juupajoella toimii Juupajoen reserviläiset ry:n lisäksi Juupajoen Reserviupseerikerho ry, jonka sivuille pääset tutustumaan tästä