Skip to content

Lylyn Viestivarikon radiokerho (OI3V)

Radiokerhon ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia löydät täältä.

Radiokerhon historiaa sekä mennyttä ja nykyistä toimintaa:

Seuraavissa artikkeleissa esitellään radioamatööritoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia kaikille radiotekniikasta ja yhteydenpidosta sekä luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille reserviläisille (ja muille harrastuksesta kiinnostuneille), jotka haluavat kokeilla uusia toimintamuotoja perinteisen reserviläistoiminnan rinnalla:

Sotilasradioharrastetoiminnan historiaa ja Lylyn Viestivarikon radiokerhon perinneradiotapahtumissa käyttämää yli 40-vuoden ikäistä radiokalustoa:

Oppaita ja työkaluja sähkötyksen harjoitteluun ja itseopiskeluun:

Historian havinaa ja osittain vanhentuneita dokumentteja: